Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler

Etkinlik kayıt formu için buraya tıklayınız.

 Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesindeki BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ve BTHABER katkılarıyla  bu etkinlikte; Milli Siber Strateji’ de önemli rol oynayan SOME birimleri ve Milli/Yerli üreticileri aynı çatı altında buluşuyor. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürümekte olan  BÜSİBER  akademik bakış açısıyla  kamu siber direncini artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Sanayi ile akademi dünyası milli siber güvenlik teknolojileri konusunda 08 Mayıs 2017 Pazartesi gün boyu  bir araya gelecektir.  Yerli Milli çözümlerin önemi​,​  ülkemizin geçtiği kritik süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Etkinliğin sonucunda ortaya çıkan bilgi birikimi yazılı hale getirilecektir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ‘’Ulusal 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi Ve Eylem Planı’’ nda üniversitelere önemli bir rol verilmiştir. Bu yolda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, denetleyici kurumlar, üniversiteler, geliştirici firmaların bir araya gelerek ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması stratejik amaç olarak yer almıştır.

En önemli hedeflerden diğeri ise Siber olaylara müdahale ekiplerinin ‘’SOME’’ kurulup işler hale gelmesidir. Siber güvenlikte milli çözümler geliştirilmesi siber saldırıların her geçen gün arttığı günümüzde artık kaçınılmaz olmuştur. Siber güvenlik alanında kendi yazılımlarımızla güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi,  log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat, siber istihbarat, kötücül yazılım, adli bilişim, bilgi güvenliği süreç, risk ve uyum yönetimi gibi alanlarda yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi stratejik öneme sahiptir.

 Etkinliğimiz; siber güvenlik konusunda tüm paydaşların bir araya gelmesi birbirini tanıması ve konunun tartışılması konusunda ülkemizdeki duyulan ihtiyacı gidermek ve geleceğimizin ulusal siber güvenlik ekosistemine liderlik etmesi üzere düzenlenmekte olup, ardından kamuoyu ile önemli verilerin paylaşılacağı bir platformdur. 

Türkiye'de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler Etkinlik Kayıt Formu