BÜSİBER Siber Güvenlik Zirveleri

 

Yerli Milli Siber Güvenlik Farkındalık Çalışmaları

  1. Boğaziçi Üniversitesinde  8 Mayıs 2017 tarihinde ülkemizde ilk kez  "Türkiye'de SOME'ler ve Siber Güvenlikte Yerli Çözümler Çalıştayı"  düzenleyerek kamu, özel sektör, TUBİTAK ve akademiyi bir araya getirerek yerli milli eko sistemi oluşumu konusunda destek sağlamıştır.
  2. 8 Mayıs  2018 üniversitemizde Albert Long Hall’da ülkemizde ikinci kez “Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli-Milli  Çözümler Zirvesi” düzenleyerek ülkemizde yeni çıkan Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak istedik. 300 Kişilik bir katılım oldu.
  3. Boğaziçi Üniversitesinde  9 Ekim  2018 tarihinde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliği ile üçüncü kez   "Boğaziçi Siber Güvenlikte  ve KVKK için Yerli Çözümler Zirvesi"  düzenleyerek kamu, özel sektör, TUBİTAK ve akademiyi bir araya getirerek yerli milli eko sistemi oluşumu konusunda destek sağlamayı planlamıştır.


Özel Sektör ve Kamu Siber Güvenliği ve KVKK Farkındalığına  Yönelik  Etkinlikler

  1. Hukuk sektörüne bilgilendirme amaçlı 11 Mayıs 2017 Demir Demirgil Salonunda İstanbul Barosu ile ortaklaşa “Mobil Cihazlarda Dijital Deliller” etkinliği gerçekleştirdik. 120 kişilik bir katılım oldu.
  2. Enerji Sektörüne yönelik 17 Mayıs 2017 Nafi Baba Binasında “Enerji Sektöründe BT Yöneticileri” adlı etkinlik düzenlendi. 80 kişilik bir katılım oldu.
  3. 7 Kasım 2017 tarihinde Demir Demirgil Salonunda “Kişisel Verileri Koruma Kanununun Teknik Boyutları “adlı bir etkinlik düzenledik ve 150 kişilik katılım oldu.
  4. 1 Mart 2018 üniversitemizde Albert Long Hall’da “Boğaziçi Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik Zirvesi” düzenleyerek ülkemizde yeni çıkan Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak istedik. 300 Kişilik bir katılım oldu.
  5. 9 Ekim 2018 Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliği ile ülkemizin gündeminde olan Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması için yerli ve milli çözümlere odaklanıyor bu çerçevede yanı sıra yerli üreticileri, akademiyi ve kamuyu bir araya getiren bir zirve yaptık. 450 Kişilik bir katılım oldu.
  6. 28 Mart 2019 üniversitemizde Albert Long Hall’da “Boğaziçi Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik Zirvesi” düzenleyerek ülkemizde yeni çıkan Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak istedik. 450 Kişilik bir katılım oldu.
  7. 10 Ekim  2019 üniversitemizde Albert Long Hall’da “Boğaziçi Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik Zirvesi” düzenleyerek ülkemizde yeni çıkan Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak istedik. 450 Kişilik bir katılım oldu.